Menu

Privacyverklaring


Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van deze website en/of door via de BIMHUIS-website gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het privacybeleid van het BIMHUIS, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Het BIMHUIS verzamelt gegevens van:
• personen die bij het BIMHUIS kaarten kopen, reserveringen maken of andere producten of diensten afnemen
• bezoekers van de BIMHUIS-website
• abonnees op de BIMHUIS-nieuwsbrief

Doel

Het BIMHUIS verzamelt persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:
• om bezoekers de door hen gekochte kaarten en andere producten toe te kunnen sturen en om nader te informeren over de concerten of andere evenementen (bijvoorbeeld annuleringen, wijzigingen in de bezetting of aanvangstijd, andere bijzonderheden waarover de inschatting is gemaakt dat deze informatie van belang is voor de bezoeker)
• voor marketingactiviteiten van het BIMHUIS, om de bezoeker te kunnen informeren over concerten en andere producten/diensten van het BIMHUIS, en om deze informatie op de bezoeker af te stemmen
• om de BIMHUIS-nieuwsbrief toe te kunnen sturen aan bezoekers die zich daarvoor hebben aangemeld
• om relaties te onderhouden met bezoekers, musici en organisaties
• voor (markt)onderzoeksdoeleinden
•  voor gepersonaliseerde advertenties, o.a. via Google Ads.

Bezoekers van concerten

Bij aanschaf van toegangsbewijzen via de BIMHUIS-website vragen we een aantal gegevens. Verplichte velden zijn aangegeven met een asterisk:
• e-mailadres*
• achternaam*
• postcode*

Een aantal velden is optioneel:
• voornaam
• telefoonnummer
• geboortedatum
• geslacht

In een profiel bewaren we verder:
• historie van bezochte concerten
• voorkeuren ten aanzien van de nieuwsbrief (wel/geen nieuwsbrief, Nederlands / Engels)

Bij persoonlijke abonnementen, zoals de Bimhuis card, bewaren we meer gegevens afhankelijke van het typen abonnement. In het geval van de Bimhuis card is dit een postadres.

Relaties van BIMHUIS

Voor het onderhoud van diverse relaties bewaren wij:
• Naam
• e-mailadres

Eventueel:
• organisatie
• adres
• woonplaats
• telefoonnummer

Nieuwsbriefabonnees

Bij inschrijving voor de BIMHUIS-nieuwsbrief worden de volgende gegevens bewaard:
• e-mailadres
• taalvoorkeur (Nederlands / Engels), afhankelijk van de ingestelde taal op de website op het moment van inschrijving of de door bezoeker op de accountpagina aangegeven taalvoorkeur

Onderaan elke e-mailnieuwsbrief staat een afmeldlink.

Bezoekers website

De BIMHUIS-website maakt gebruik van cookies, kijk voor ons cookiebeleid op deze pagina van onze website.

Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt het BIMHUIS gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies, aan de hand waarvan het websitegebruik van de bezoeker wordt bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan het BIMHUIS verstrekt. Het BIMHUIS krijgt zo inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand daarvan de website en de service aan bezoekers verbeteren. Google kan de verzamelde informatie aan derden geven indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als derden informatie namens Google verwerken. Google mag de informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten dan Google Analytics. Lees meer over de geplaatste cookies in het privacybeleid van Google.

U kunt een Google browserextentie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met Google Analytics wordt gevolgd.

BIMHUIS Radio player & app

Bij het afspelen van onze 24/7 BIMHUIS Radio stream, via de player op onze website of de app, wordt uw IP-adres naar onze radiodienstverlener gestuurd zodat we luistertrends kunnen volgen en auteursrechtenorganisaties royalty-informatie kunnen geven. Zodra onze serviceprovider uw IP-adres ontvangt, wordt deze direct geanonimiseerd en verwijderd. Vervolgens is uw IP-adres niet meer te traceren. Deze gegevens worden nooit doorverkocht of doorgegeven aan andere bedrijven.

De BIMHUIS Radio iOS-app verzamelt geen aanvullende gebruikersgegevens.

De BIMHUIS Radio Android-app verzamelt geen aanvullende gebruikersgegevens. Als de app is geopend, controleert die voor het gebruiksgemak – bijvoorbeeld om automatisch te pauzeren als je wordt gebeld – de ‘status’ van de telefoon (inactief, inkomende oproep, in gesprek, gesprek beëindigd), mits dat van toepassing is op uw apparaat. De app luistert nooit mee en verzamelt geen telefoonnummers of andere persoonlijke data. Om sneller op te starten, slaat de Android-app de configuratie (kleuren en afbeeldingen) op; daarvoor vereist de app toegang tot lokale opslag.

Opnamen en fotografie

BIMHUIS behoudt zich het recht om van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het evenement. BIMHUIS handelt conform de AVG door de bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

Delen van gegevens met derde partijen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan medewerkers van het BIMHUIS en derden die diensten aan ons verlenen, zoals onze ticketing provider, partij voor afhandeling van onze betalingen en voor het versturen van onze nieuwsbrieven. BIMHUIS en de betrokken dataverwerkers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. De samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

Wij geven buiten de Europese Economische Ruimte uitsluitend persoonsgegevens door aan Google bij het gebruik van Google Analytics. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles, waardoor er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 45 AVG.

Tevens worden er concerten of evenementen  in samenwerkingsverband georganiseerd. Uw contactgegevens worden door ons verstrekt aan de medeorganisator van het specifieke evenement waarvoor u tickets heeft gekocht. Deze medeorganisator kan contact met u opnemen om u te voorzien van informatie met betrekking tot het evenement of om u een aanbiedingen te doen, en voor het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken. Met de betreffende partners maken wij afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Wanneer u hiertegen bezwaar hebt, dan kunt u dit aangeven via info [at] bimhuis.nl. De partner waar wij gegevens mee delen is Muziekgebouw.

Tot slot kan onder bepaalde omstandigheden het BIMHUIS wettelijk verplicht zijn bezoekersgegevens af te geven aan derden. Het is het BIMHUIS niet altijd toegestaan de bezoeker te informeren over een dergelijke afgifte.

Websites en apps van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden, waarnaar het BIMHUIS linkt, of de social media waarnaar wordt verwezen, onder andere via de aanwezige social media-buttons. Het BIMHUIS verwijst voor het privacybeleid van deze derden naar de betreffende websites en apps.

Bewaartermijn

Het BIMHUIS bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Als een bezoeker gedurende twee jaar geen kaart of ander product, of andere dienst bij het BIMHUIS heeft afgenomen, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit ons ticketsysteem.

Contactgegevens van nieuwsbriefabonnees worden bewaard tot het moment dat de abonnee zich afmeldt. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Het wijzigen of verwijderen van gegevens kan door in te loggen op www.bimhuis.nl/account.
Uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief kan op deze account pagina en via de afmeldlink onderaan de betreffende e-mail. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy [at] bimhuis.nl.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, vragen we u een bericht te sturen naar privacy [at] bimhuis.nl. We streven ernaar u binnen twee weken een reactie te sturen. Mochten wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij u daarvan duidelijk op de hoogte brengen middels onze website.

Contactgegevens

BIMHUIS
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
+31 (0) 20 788 21 50
privacy [at] bimhuis.nl