Menu
+31 (0)20 - 788 2150 | info@bimhuis.nl

Steun ons

en word Vriend van het Bimhuis!


Het BIMHUIS is een van de meest vooraanstaande podia voor jazz en geïmproviseerde muziek ter wereld. Artiesten als Brad Mehldau, John Scofield, Joshua Redman en Archie Shepp stonden in een vroeg stadium op ons podium en nog steeds breekt het BIMHUIS een lans voor nieuw talent. Met 300 concerten per jaar staan een avontuurlijke programmering en hoge artistieke kwaliteit voorop.

‘One of the two or three best clubs in the world’, aldus Branford Marsalis. Het BIMHUIS schept een hechte band tussen musici, bezoekers en medewerkers. Het BIMHUIS wil ook in de toekomst toonaangevend blijven in haar muzikale programma en nieuwe kansen creëren voor nieuw talent. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Met uw steun kan het BIMHUIS kwaliteit behouden in het programma en een stevig fundament voor de komende jaren leggen. Met uw steun kunt u bijdragen aan ons succes.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Mijke Loeven – directeur

Wat kunt u doen?

Word Vriend

Wilt u vriend worden en maandelijks of jaarlijks doneren? Zo ja, download het formulier en stuur het op naar Stichting Jazz Amsterdam, Antwoordnummer 990, 1000 RA AMSTERDAM. Of u vraagt een formulier bij de kassa van het BIMHUIS. Bij de kassa kunt u contant of met pinpas voor een jaar betalen.

Als Vriend krijgt u:

  • Gratis toegang tot een paar bijzondere concerten per jaar
  • Uitnodigingen voor speciale gelegenheden

Als Vriend Plus
(wanneer u € 250,– of meer doneert per jaar) krijgt u daarnaast ook nog:

  • Een persoonlijke rondleiding bij de eerste aanmelding
  • Het boek ‘BIMHUIS. Stories of twenty-five years at the BIMHUIS’ samengesteld door Kevin Whitehead

Ook eenmalige schenkingen, hoe klein ook, zijn van harte welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL21 ABNA 0575 3743 06 t.n.v. Stichting Jazz Amsterdam.

ANBI

Het BIMHUIS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het BIMHUIS vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het BIMHUIS. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting. De ANBI gegevens van het BIMHUIS vindt u hier.

Een opvallende fiscale maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. U mag uw gift aan het BIMHUIS bij het berekenen van uw aftrekpost met een multiplier van 25% verhogen.

Rekenvoorbeeld voor een periodieke gift:
U schenkt de komende vijf jaar 1.000 euro per jaar. Uw aftrekpost in 2017 is 1,25 x 1.000 euro is 1.250 euro. Fiscale teruggave bij 52% tarief is 650 euro. U betaalt in feite 350 euro. Bij een 42% tarief betaalt u 475 euro en bij een 33% tarief 587,50 euro.

Voor meer informatie over schenken aan een culturele ANBI zie www.daargeefjeom.nl.

Wilt u meer doen?

Er zijn ook andere mogelijkheden zoals een eigen fonds op naam of het BIMHUIS opnemen in uw testament. Wij maken graag een afspraak met u.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
T 020-7882150
E donaties@bimhuis.nl