Menu
+31 (0)20 - 788 2150 | info@bimhuis.nl

Steun het BIMHUIS


Het BIMHUIS is, sinds de oprichting in 1974 door een muzikantencollectief, een van ’s werelds meest toonaangevende podia voor jazz en geïmproviseerde muziek. Het BIMHUIS staat bovenal voor excellente, avontuurlijke programmering, waarin artistiek risico wordt genomen. Experimentele muziek is er dan ook vaak als eerste te horen. Artiesten als Brad Mehldau, John Scofield, Joshua Redman en Archie Stepp stonden in een vroeg stadium op het podium. Ook nu loopt het BIMHUIS nog ver voor de troepen uit, door de rekbaarheid van het begrip jazz telkens verder op te rekken.

Met uw steun kan het BIMHUIS kwaliteit behouden in het programma en een stevig fundament voor de komende jaren leggen. Met uw steun kunt u bijdragen aan ons succes.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Mijke Loeven – directeur

Wat kunt u doen?

Word Vriend

Wilt u vriend worden en jaarlijks doneren? Download het formulier en stuur het op naar BIMHUIS, t.a.v. VRIENDEN, Antwoordnummer 990, 1000 RA AMSTERDAM. Of vraag het formulier bij de kassa van het BIMHUIS. Ook eenmalige schenkingen, hoe klein ook, zijn van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL21 ABNA 0575 3743 06 t.n.v. Stichting Jazz Amsterdam. Bij voorbaat hartelijk dank!

Word lid van NEWTHING

NEWTHING is de geverskring van het BIMHUIS waarbij ruimte voor innovatie centraal staat. NEWTHING ondersteunt het BIMHUIS, maar is niet van het BIMHUIS; leden hebben in hoge mate het recht op zelfbestemming. Hoofddoel is het werk van jonge professionele musici te ondersteunen, hen ruimte te bieden een eigen artistieke signatuur te ontwikkelen en deze te verspreiden. Het BIMHUIS ziet hier veel – tot nu toe onaangetaste – kansen liggen en heeft daarnaast op zowel artistiek, zakelijk als praktisch vlak veel te bieden aan deze jonge artiesten. Het betreft hier projecten die niet uit de exploitatie bekostigd kunnen worden.

NEWTHING verwijst naar het eigenaardige genre van Ornette Coleman uit de jaren ’50 en ’60: een ware revolutie. Tegelijkertijd verwijst de naam naar de klassieker New Thing @ Newport. Een plaat met op de ene kant John Coltrane en op de andere kant Archie Shepp. Over al deze vernieuwingen was veel te doen; Coleman vonden velen niet te behappen en later had je de liefhebbers voor Coltrane óf voor Shepp.

NEWTHING ondersteunen doet u doormiddel van een jaarlijkse gift van €2500,- voor een periode van vijf jaar. Het BIMHUIS heeft de ANBI status, waardoor een gift vrijgesteld is van schenkings- en successierechten. Uw gift komt dus geheel ten goede aan het BIMHUIS. Tevens zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Met een gift draagt u niet alleen bij aan de ontwikkeling van nieuwe musici en jazz in het algemeen, maar ontvangt u ook:

• De BIMHUIScard, hiermee kunt u onbeperkt naar bijna alle concerten in het BIMHUIS
• Inleidingen en aanvullende informatie over concerten
• Exclusieve evenementen waarvoor geen kaarten te koop zijn zoals meet & greets met musici, backstage rondleidingen en het bijwonen van master classes

Wilt u meer weten over NEWTHING? Dan kunt u contact opnemen met Mijke Loeven, Directeur – Bestuurder van het BIMHUIS via mijke@bimhuis.nl of +31 (0)20 788 2150

ANBI en fiscaalvriendelijk doneren

Het BIMHUIS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het BIMHUIS vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het BIMHUIS. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting. De ANBI-gegevens van het BIMHUIS vindt u hier.

Voor meer informatie over schenken aan een culturele ANBI zie www.daargeefjeom.nl.

Wilt u meer doen?

Er zijn diverse andere mogelijkheden om het BIMHUIS of een specifiek deel van onze activiteiten te steunen. Denk aan een eigen fonds op naam, of het BIMHUIS opnemen in uw testament. Wij maken graag een afspraak met u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nina Tentua:
T 020-7882150
E vrienden@bimhuis.nl