Menu
+31 (0)20 - 788 2150 | info@bimhuis.nl

Word Vriend van het Bimhuis!


Het BIMHUIS is een van de meest vooraanstaande podia voor jazz en geïmproviseerde muziek ter wereld. Artiesten als Brad Mehldau, John Scofield, Joshua Redman en Archie Shepp stonden in een vroeg stadium op ons podium en nog steeds breekt het BIMHUIS een lans voor nieuw talent. Met 300 concerten per jaar staan een avontuurlijke programmering en hoge artistieke kwaliteit voorop.

‘One of the two or three best clubs in the world’, aldus Branford Marsalis. Het BIMHUIS schept een hechte band tussen musici, bezoekers en medewerkers. Het BIMHUIS wil ook in de toekomst toonaangevend blijven in haar muzikale programma en nieuwe kansen creëren voor nieuw talent. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Met uw steun kan het BIMHUIS kwaliteit behouden in het programma en een stevig fundament voor de komende jaren leggen. Met uw steun kunt u bijdragen aan ons succes.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Mijke Loeven – directeur

Wat kunt u doen?

Word Vriend

Wilt u vriend worden en jaarlijks doneren? Download het formulier en stuur het op naar BIMHUIS, t.a.v. VRIENDEN, Antwoordnummer 990, 1000 RA AMSTERDAM. Of vraag het formulier bij de kassa van het BIMHUIS. Ook eenmalige schenkingen, hoe klein ook, zijn van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL21 ABNA 0575 3743 06 t.n.v. Stichting Jazz Amsterdam. Bij voorbaat hartelijk dank!

ANBI en fiscaalvriendelijk doneren

Het BIMHUIS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is het BIMHUIS vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het BIMHUIS. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting. De ANBI-gegevens van het BIMHUIS vindt u hier.

Voor meer informatie over schenken aan een culturele ANBI zie www.daargeefjeom.nl.

Wilt u meer doen?

Er zijn diverse andere mogelijkheden om het BIMHUIS of een specifiek deel van onze activiteiten te steunen. Denk aan een eigen fonds op naam, of het BIMHUIS opnemen in uw testament. Wij maken graag een afspraak met u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nina Tentua:
T 020-7882150
E vrienden@bimhuis.nl