ANBI gegevens BIMHUIS - BIMHUIS Amsterdam
Menu

ANBI gegevens BIMHUIS

Het BIMHUIS heeft een ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Schenkingen komen dus geheel ten goede aan het BIMHUIS en zijn bovendien belastingaftrekbaar.


Stichtingsnaam: BIMHUIS/ Stichting BIMHUIS
Fiscaal nummer: 0047.18.628
Formeel vestigingsadres: Piet Heinkade 3, 1019 BR Amsterdam
Algemeen e-mailadres: info [at] bimhuis.nl
Algemeen telefoonnummer: +31 (0)20 788 2150
Raad van Toezicht: Birgitte van Haaren – van Duijn (Voorzitter), Agaath Barents – de Kreuk (Penningmeester), Walter Ligthart (Secretaris), Vinod Singh (algemeen lid)
Directeur/bestuurder: Mijke Loeven
Beloningsbeleid: conform CAO Nederlandse Podia en de leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bieden van een podium voor jazz in de volle breedte, zowel nationaal als internationaal en de waardering voor de nieuwste ontwikkelingen in de geïmproviseerde muziek bij publiek en samenleving te bevorderen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het bieden van een (t)huis voor experimenterende musici en voor een avontuurlijk publiek, om bij te dragen aan de evolutie van jazz als kunstvorm en aan de vitaliteit van de scene. Het fungeren als facilitator en initiator en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Ondernemingsplan 2017 – 2020
Ondernemingsplan 2021- 2024
Jaarrekening + beleidsplan 2020